SOCIO - VEČGENERACIJSKI CENTER

Javni zavod Socio z letom 2016  širi svojo dejavnost z odprtjem Socio – Večgeneracijskega centra. Skupaj s partnerji: Mladinskim centrom Dravinjske doline, Razvojno agencijo Kozjansko in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, je JZ Socio uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada ter si tako pridobil sredstva za izvajanje aktivnosti do konca leta 2021.

Celotna vrednost projekta znaša 875.000€, od tega 575.000€ prispevata Ministrstvo ter Evropski socialni sklad. Sam program ne bo deloval le lokalno, ampak tudi regionalno, kajti aktivnosti se bodo dogajale tudi pri partnerjih projekta in na terenu, zato so ga poleg Mestne občine Celje, podprle tudi občina Šentjur, občina Šmarje pri Jelšah, občina Dobje, občina Kozje, občina Bistrica ob Sotli, občina Rogatec, občina Podčetrtek, Rogaška Slatina, občina Slovenske Konjice in občina Zreče.


JZ Socio že od leta 2011 opravlja aktivnosti medgeneracijskega centra, z dodatnim denarjem, zaposlitvami in novimi prostori, pa bo posameznikom, družinam in skupinam na razpolago še pestrejši izbor storitev za vse generacije.


Vse aktivnosti, ki se izvajajo v programu so brezplačne in namenjene socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin in preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost. Vrata centa so za posameznike in skupine odprta med 7. in 18. uro,  od ponedeljka do petka, obiščejo pa nas lahko vsi, tako otroci, srednja generacija, kot starejši. Programi so namenjeni tako enostarševskim družinam, brezposelnim posameznikom, otrokom, ki so se znašli v različnih stiskah, otrokom s posebnimi potrebami,  posameznikom z zdravstvenimi omejitvami, migrantskim in begunskim posameznikom. Posameznikom in skupinam so na razpolago poleg neformalnega druženja tudi različne motivacijske delavnice, delavnice osebnostne rasti, finančno opismenjevanje, ustvarjalno-kreativne delavnice, skupina za zdravo in aktivno staranje, skupina za obvladovanje stresa, skupina za doječe matere, skupina spoznaj svojo družino, podporna skupina za migrantske otroke in mladostnike, individualno terapevtsko svetovanje, različna predavanja, kuharske delavnice, tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, počitniške aktivnosti za otroke, športne in kulturne aktivnosti itd.

Vse aktivnosti se mesečno objavljajo na spletni strani JZ Socio.